Disclaimer

Logo-stamboom

Disclaimer en Copyright

Hoewel de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan niet gegarandeerd worden dat de geboden informatie juist is. U kunt aan de inhoud van deze website dan ook geen rechten ontlenen en de samensteller erkent geen aansprakelijkheid voor enige schade die u zou kunnen lijden door af te gaan op de hier geboden informatie.

Bovendien erkent de samensteller geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor welke website dan ook waarnaar op deze website gelinkt wordt, of waarvandaan naar deze website gelinkt wordt.

Copyright

Teksten:
Alle teksten op deze website zijn, tenzij anders vermeld, eigendom van W. van Dam. Gedeeltelijke of volledige overname van deze teksten is mogelijk na voorafgaande toestemming. Dit moet gebeuren door een email te versturen aan info@genealogievandam.nl. Wanneer de tekst, na deze voorafgaande toestemming, wordt overgenomen op een website, wordt het op prijs gesteld als een link wordt gemaakt naar info@genealogievandam.nl.

Foto’s:
Voor alle beelden op deze website geldt een copyright. Zij mogen niet zonder toestemming worden overgenomen. Als u een van deze beelden wilt gebruiken, neem dan contact op via: info@genealogievandam.nl.

Privacy

Met betrekking tot de vermelding van gegevens van levenden in publicaties in het kader van de genealogie is de wetgeving volgens het Centraal Bureau voor de Genealogie niet helemaal duidelijk. Levende personen die in Nederland wonen, worden zo summier mogelijk vermeld, zodat deze moeilijk of niet te traceren zijn. Er wordt echter meer vermeld als gegevens toch al op een of andere manier openbaar zijn. Van verscheidene personen zijn allerlei gegevens elders op internet te vinden. Er is dan weinig reden die gegevens in dit document weg te laten. Indien u bezwaar maakt tegen uw vermelding op deze website, dan u kunt u een email sturen aan info@genealogievandam.nl.