Verste voorvader

Logo-stamboom

Behalve de (voorlopig) verst gevonden voorvaders uit de rechtstreekse lijn, namelijk Martinus Franke van Dam en Hans Adam Wellauer, vader van Jan Ulrich Wellauer (Wielhouwer), is op deze website informatie opgenomen over de verst gevonden voorvader in de gehele genealogie. Op dit moment is dat:

Jan van Driel (ca. 1325 – ca. 1394)

Voor de relatie tot Willem van Dam, klik hier.

De oudst bekende leden van het geslacht Van Driel in Zuid-Holland zijn aangetroffen in laat veertiende-eeuwse bronnen die betrekking hebben op Sandelingenambacht, in de Zwijndrechtse Waard. In de loop van de vijftiende eeuw vestigden leden van dit oude geslacht Van Driel zich in Dordrecht, waar zij al spoedig behoorden tot de gegoede burgerij van die stad. Een andere groep van deze familie vestigde zich in de enkele jaren eerder bedijkte polder Riederwaard, bij het dorp Ridderkerk. Leden van beide familiegroepen bereikten een relatief grote welstand en vervulden functies in het stadsbestuur van Dordrecht en in diverse dorps- en polderbesturen van de Zwijndrechtse Waard en Riederwaard.

In de zestiende eeuw ging de familienaam Van Driel in vrouwelijke lijn over op een tweetal onder patroniem levende boerengeslachten te IJsselmonde en Barendrecht. Leden van deze twee families wisten aansluiting te vinden bij het stadspatriciaat van Rotterdam en Dordrecht, terwijl andere leden behoorden tot de gegoede ingezetenen van de dorpen IJsselmonde, Barendrecht en Poortugaal, alsmede in de Hoekse Waard, met name in de dorpen Strijen, Cromstrijen, Klaaswaal, De Group en Mijnsheerenland.

Jan van Driel wordt in 1382 vermeld in de domeinrekening van Zuid-Holland, wegens een levering aan de stad Dordrecht, vermoedelijk van rijshout. In 1385 kocht Jan van Driel een korentiende in het land van Zwijndrecht, in ”Aper ende Jans van Leyden ghemeyn Volgherlant”.

In de domeinrekeningen van Zuid-Holland wordt rond de jaren 1383–1385 nadrukkelijk een jonge Jan (Jansz) van Driel genoemd. Deze aanduiding zou kunnen betekenen, dat de vader van deze Jan Jansz . van Driel een zelfde patroniem heeft gehad : (oude) Jan Jansz. van Driel.

Jan van Driel zou identiek kunnen zijn met Johan v Driel, die in 1384 was toegewezen als voogd aan Beatrijs van der Dussen, vrouwe van Ammerzoden, in de Bommelerwaard:
”Johan van Drile hoeren gekoeren momber, die hoer mit ordeel en mit rechte gegeven ward”.

Wellicht was dit dezelfde als Jan v Driel, poorter van Utrecht, wiens dode lichaam in 1394 in plechtige processie werd vervoerd naar zijn laatste rustplaats in de Sinte Marie aldaar.

Wapens Van Driel:

in goud een rode dubbele (dubbelkoppige) adelaar (detail grafmonument van burgemeester De Roovere in de Grote Kerk te Dordrecht);

Wapen Van Driel: in goud een rode dubbele (dubbelkoppige) adelaar (detail grafmonument van burgemeester De Roovere in de Grote Kerk te Dordrecht)

OF: in goud een rode dubbele adelaar met een schuin kruisje op de borst (wapenboek Hartman de Custer in het Gemeentearchief Rotterdam)

Wapen Van Driel: in goud een rode dubbele adelaar met een schuin kruisje op de borstWapen Van Driel: in goud een rode dubbele adelaar met een schuin kruisje op de borst (wapenboek Hartman de Custer in het Gemeentearchief Rotterdam)

Een eeuw later, in ca. 1420, wordt een achterkleinzoon van Jan van Driel geboren: Cornelis Dircksz van Driel (zoon van Dirck Jansz van Driel en kleinzoon van Jan Jansz de Jonge van Driel).  In zijn zegel is het wapen van Jan van Driel goed te herkennen:

Zegel (1459) van Cornelis Dircksz. van Driel, heemraad van West-IJsselmond

Bron:  ir.C. Sigmond en K.J. Slijkerman: Drie verwante geslachten Van Driel (Zuid-Hollandse eilanden, ca.1350-1650)”, Rotterdam/Waarde 1998