Namenlijst

Logo-stamboom
Als u op onderstaande link klikt, komt u in de algemene zoekindex. Daar vindt u een alfabetische lijst van familienamen die in deze stamboom voorkomen. U gaat als volgt te werk:

  1. Klik bovenaan op de beginletter van een familienaam (zonder voorvoegsels, dus Van Dam -> kies D).
  2. Het vervolgscherm geeft aan de linkerzijde inzicht in alle familienamen die met de gekozen letter beginnen (en hoe vaak deze naam voorkomt).
  3. Klikt u vervolgens op de familienaam dan ontvouwt zich een lijst met de daaronder ressorterende personen (voornamen). Hierbij wordt de geboortedatum – dan wel bij het ontbreken daarvan de doopdatum – getoond.
  4. Een laatste klik op de persoonsnaam en de persoonskaart wordt getoond.

Naar de algemene zoekindex

Wilt u in plaats van een persoonskaart andere overzichten samenstellen, ga dan naar Database op deze website.