Martinus Franke van Dam

Logo-stamboom

Hieronder vindt u informatie over de verste voorvader (van vaderskant) van Willem van Dam: Martinus Franke van Dam. Klik op de afbeelding om deze in het groot weer te laten geven. Bij Documenten  en Foto’s vindt u nog veel meer documenten.

Martinus Franke van Dam is, tot dusver (bewezen), de stamvader van Willem van Dam. De exacte geboortedatum is onbekend. Martinus Franke van Dam is waarschijnlijk geboren omstreeks 1700 in Ouddorp.
Hij trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1727 met Katharina (Kristine) Dirks, ongeveer 28 jaar oud. Zij is geboren in 1699 in Nieuwe Tonge. Kristine is overleden vóór 1728, ten hoogste 29 jaar oud.
Ongeveer 28 jaar oud, op 12-11-1728 is hij in ondertrouw gegaan met Neeltje Jans Witte.

Ondertrouw Martinus Franke en Neeltje Jans
Ondertrouw Martinus Franke en Neeltje Jans

(klik op de afbeelding om deze te vergoten)

Zij is een dochter van Jan Pietersz Witte (Witt) en Catarina Gerrits van Hemert. Zij is gedoopt op 06-04-1708 in Ouddorp.
Op 05-12-1728 trouwde hij in Ouddorp met Neeltje Jans.

Definitieve trouwakte Martinus Franke van Dam en Neeltje Jans Witte
Definitieve trouwakte Martinus Franke en Neeltje Jans Witte

(klik op de afbeelding om deze te vergoten)

Kinderen van Martinus Franke en Neeltje Jans:

Gezinskaart Martinus Franke van Dam
Gezinskaart Martinus Franke

(klik op de afbeelding om deze te vergoten)

1. Jan van Dam, geboren op 11-09-1729 in Ouddorp. Jan is overleden vóór 1734 in Ouddorp, ten hoogste 5 jaar oud.

2. Catharina (Katje) van Dam, geboren op 28-01-1731 in Ouddorp. Katje trouwde, 22 jaar oud, op 05-07-1753 in Ouddorp met Abram Cornelis Lauwe

3. Johanna van Dam, geboren op 08-03-1733 in Ouddorp. Johanna is overleden vóór 1739 in Ouddorp, ten hoogste 6 jaar oud.

4. Jan van Dam, geboren op 28-11-1734 in Ouddorp. Hij is begraven op 12-09-1765 te Ouddorp. Jan trouwde, 21 jaar oud, op 09-05-1756 in Ouddorp met Maartje Moses Tanis. Zij is gedoopt op 28-08-1735 in Ouddorp. Maartje Moses is begraven op 04-08-1773 te Ouddorp.

5. Johannes (Maarten) van Dam. Hij is gedoopt op 24-02-1737 in Ouddorp. Johannes (Maarten) is overleden op 11-08-1794 in Ouddorp. Johannes (Maarten) trouwde op 04-03-1770 in Ouddorp met Baaltje Jans Kastelein (Kastelain), 21 jaar oud. Baaltje Jans is geboren op 10-11-1748, dochter van Jan Aarts Kasteleijn en Johanna Arien Admirant. Baaltje Jans is overleden op 06-11-1821 in Ouddorp, 72 jaar oud.

6. Johanna van Dam. Zij is gedoopt op 22-11-1739. Johanna trouwde op 21-11-1756 in Ouddorp met Leendert (Johann Leonard) Vogelzang, 21 jaar oud. Leendert (Johann Leonard) is geboren in 1735 in Duitsland.

7. Martinus (Martijn) van Dam, geboren in Ouddorp. Hij is gedoopt op 01-04-1742 in Ouddorp.

Geboorteakte Martijn van Dam 1 april 1742
Geboorteakte Martijn van Dam, 1 april 1742

(klik op de afbeelding om deze te vergoten)

Martijn trouwde op 07-05-1769 met Susanna Hubrechtse Molestee(Meulestee)

Ondertrouw Martijn van Dam en Suzanna Molestee
Ondertrouw Martijn van Dam en Suzanna Molestee

(klik op de afbeelding om deze te vergoten)

Zij is een dochter van Hubrecht Molestee (Meulestee) en Neeltje Frans van Hoven. Zij is gedoopt op 25-08-1748 in Ouddorp. Susanna Hubrechtse is overleden op 18-12-1811 in Ouddorp.

Gezinskaart Martijn van Dam 1742
Gezinskaart Martijn van Dam, 1742

(klik op de afbeelding om deze te vergoten)

Martinus (Martijn) is de voorvader van Willem van Dam. Toen zijn vader, Martinus Franke, overleed was hij 3 jaar oud. Cornelis Leenderts Witte, de tweede echtgenoot van Neeltje Jans Witte (en een neef van haar), nam in 1752 officieel het voogdijschap op zich.

Voogdij over Martinus Franke door Cornelis Witte (origineel)
Voogdij over Martinus Franke door Cornelis Witte (origineel)

(klik op de afbeelding om deze te vergoten en klik hier voor de vertaling)

Martijn is overleden op 06-12-1798 in Ouddorp.

Martinus Franke is overleden op 18-11-1745 in Ouddorp, ongeveer 45 jaar oud.

Overlijdensakte Martinus Franke
Overlijdensakte Martinus Franke

Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen:

ongeveer 27 Trouwde met Kristine Dirks (1727)
ongeveer 28 Echtgenote Kristine Dirks overleden (1728)
ongeveer 28 Trouwde met Neeltje Jans Witte (05-12-1728)
ongeveer 29 Zoon Jan geboren 11-09-1729)
ongeveer 31 Dochter Katje geboren (28-01-1731)
ongeveer 33 Dochter Johanna geboren (08-03-1733)
ongeveer 34 Zoon Jan overleden (1734)
ongeveer 34 Zoon Jan geboren (28-11-1734)
ongeveer 37 Zoon Johannes (Maarten) gedoopt (24-02-1737)
ongeveer 39 Dochter Johanna overleden (1739)
ongeveer 39 Dochter Johanna gedoopt (22-11-1739)
ongeveer 42 Zoon Martijn gedoopt (01-04-1742)

 

Voorouders Martinus Franke van Dam

Op dit moment proberen verschillende nakomelingen van Martinus Franke van Dam te achterhalen wie de voorouders van hem zouden (kunnen) zijn. Het meest actief en vergevorderd daarin is Bernadette van Heiningen. Bovengenoemde documenten zijn van haar afkomstig. Zij heeft een groot aantal “Van Dams” uit Ouddorp vanaf ca. 1550 in kaart gebracht. De allereerste daarvan is Cornelis (Swart-) Dam. In de database van Willem van Dam zijn deze personen, onder voorbehoud, opgenomen. Ook zijn over deze familie diverse documenten gevonden door Bernadette. Zolang echter niet duidelijk is of het de voorouders van Martinus Franke betreft, worden deze niet op deze site gepubliceerd. Hoewel Martinus Franke hoogstwaarschijnlijk een nakomeling is van deze familie, ontbreekt daarvoor namelijk het bewijs. Bernadette van Heiningen schrijft het volgende:

“Maarten van Dam werd geboren rondom 1610 in Ouddorp , hij trouwde rond 1636 met Maetie Jansdr.Het echtpaar kreeg diverse kinderen . Cornelis rond 1638 ,Huigertje , Willem , Willemsje , Johannes ,Teuntje in 1644 (geboorteinschrijving van ) Leendert in 1649 (ook geboorteinschrijving van). In 1656 is er in een document vastgelegd dat het weeshuis mede voor de opvoeding van de kinderen zorgt men mag dan aannemen dat de moeder gestorven is .Diverse documenten uit de archieven laten een beeld zien hoe mijn verre verwanten geleefd hebben , hoe de familie verhoudingen lagen,Zelfs uitvoerig de beschrijvenis van de begrafenis kosten heb ik teruggevonden van mijn oudst bekende voor vader ….De data,s en stamouders zal ik u in de toekomst niet onthouden maar waar mijn interesse werkelijk ligt is de leefomstandigheden , de familie verhoudingen etc .

Cornelis Adrieaensz werd geboren rond 1500 (hij stierf in ieder geval in 1565 en trouwde met Leene Dimmens). Deze vrouw zal in de historie een beroemde plaats in gaan nemen . Het echtpaar kreeg zover ik weet twee zoons . Adriaen Cornelisz en Jacob Cornelisz Dam. Adriaen Cornelisz van Dam had remontrantse sympathie. Maarten van Dam had bij zijn overlijden grond in zijn bezit van Huize Spreeuwensteijn, een landgoed met erg veel land er omheen wat hij verpachtte, ooit toebehorend aan de fam. Vogel Spreeuwensteijn. Een Cornelis van Dam , broer van Maarten van Dam, trouwde begin 1630 met Leonora de Vogel van Spreeuwensteijn. Maarten Dam had een eigen huismerk. Veelal kon men die destijds terugvinden in de voorgevel , een huismerk werd vergeleken met het wapen van de adel alleen een huismerk verwees naar een ambacht . Elke generatie daarop verbrede het huismerk door er zelf wat bij te tekenen.Cornelis van Dam is de volgende in mijn familie lijn , van beroep schepenen en bedijcker. Hij trouwde in 1662 met Jobje Cornelis en nog in dat zelfde jaar word hun eerst geborene Maarten geboren. In 1663 werd hun zoon Cornelis geboren. Jobje Cornelis sterft jong. Cornelis hertrouwt met Adriaantje Huymans en het echtpaar krijgt nog drie kinderen waaronder een zoon en twee dochtertjes (Het eerste dochtertje sterft): Human, Maetie en Maatje.

Zoon Maarten was V.O.C-vaarder. Uit de testamenten die ik inmiddels in mijn bezit heb is het opvallend hoe de erfenis van deze familie verdeeld werd. Alle zonen uit beide huwelijken erven behoorlijk, ook uit het testament van Maarten van Dam is op te maken dat het een welgestelde familie was. Cornelis van Dam sterft in 1717, zijn broer Maarten van Dam (V.O.C vaarder) trouwt nooit en zijn erfgenaam is zijn neef Cornelis Cornelis . Ook deze Cornelis sterft net als zijn vader jong en de erfenis gaat dan naar zijn dochter Neeltje, net als de erfenis van haar oudoom Maarten. Haar tante Jobje Cornelis van Dam heeft het gezag over het kapitaal dat aan haar nichtje (door haar broer en oom) is nagelaten. Neeltje van Dam sterft zover ik weet kinderloos en de erfenis komt weer terug bij de kinderen van Jobje Cornelis die twee keer getrouwd is geweest. Daarmee verandert 200 jaar kapitaal die in de fam is gehouden aan aangetrouwde leden. In ieder geval van deze tak. Al eerder sprak ik over Cornelis van Dam die zich mede door zijn huwelijk met Leonora de Vogel van Spreeuwensteijn en zijn zwager Adriean al snel in de betere kringen te Rotterdam bevond. Hij had naast de functie van Schepen ook een aantal andere functie`s: o.a weeshuismeester, vredesmaker, pesthuismeester. Deze Cornelis trouwde met Alijda Verhaven en ze kregen verschillende kinderen waarvan de meest bekende wel Hendrik van Dam was. Hendrik van Dam schreef in 1680 het boek “Korte Beschrijvingen van het eylant Westvoorn ende geschiedenissen van de stadt Goedereede”. In januari 1700 vertrok Hendrik van Dam naar West Indie. Daar werd hij fiscaal auditeur en secretaris van St Eustatius en Saba . In 1706 is hij weer terug in Middelharnis om daar tenslotte te sterven.

In 1728 trouwt een Martinus Franke met een Neeltje Jans Witte, hij is al eerder getrouwd geweest met Kristina Dirks, zij sterft in hetzelfde jaar. Niemand weet wie zijn vader is. Op de gezinskaart staan als ouders vermeld de ouders van Neeltje Jans. Als hij in 1745 sterft word hij begraven onder de naam van Dam en ook zijn kinderen en verdere nazaten heten allemaal vanaf die tijd van Dam. Het is opvallend hoe de patroniemen vanaf 1550 tot nu hernoemd werden. Na zijn zoon Jan werd in 1737 zijn zoon Johannes geboren en dan zou je bijna denken dat zijn vader Johannes heet. Een Johannes komt daarvoor in aanmerking maar de vrouw die bij deze Johannes van Dam vermeld staat is al getrouwd met Johannes Dons. Er zijn verschillende mensen die deze Johannes Dons dan ook in de stamboom van Martinus Franke van Dam hebben opgenomen. Johannes Dons kwam na de reformatie vanuit Breda en vestigde zich in Ouddorp, al snel werd hij daar meester van de school en in die functie was hij voogd van diverse kinderen. Een boeiende persoonlijkheid, maar heeft echter niets met de fam. van Dam te maken.

Martinus Franke van Dam is een landarbeider, hij koopt graan, hout, vee en dergelijke, samen met de neven van Neeltje Jans de Witte. Maarten en Cornelis de Witte zijn iets jonger dan Martinus Franke van Dam . De ouders van deze twee broers heten Ariaantje Maertens van der Weel en Leendert Pieterse Witte. Na de dood van Martinus Franke van Dam in 1745, hertrouwd Neeltje Jansdr de Witte met haar neef Cornelis de Witte en krijgen samen nog een dochter.De naam Franke verdwijnt uit mijn stamboom……..Nergens heb ik een Frank van Dam kunnen vinden in deze of andere familie`s in Zuid Holland. Vanaf de dood van Martinus Franke van Dam komt wel in elke generatie een Maarten of Cornelis voor tot op de dag van vandaag. De nazaten van zijn jongste zoon Martijn (geboren in 1742) heb ik voor 99% compleet. Zijn laatste nazaat of zijn jongste werd geboren op 7 maart 2007. De nazaten van zijn zoon Johannes, geboren in 1737, heb ik tot 80% compleet”.