Nederland 14e eeuw

Logo-Stamboom

Nederland chronologisch, 14e eeuw

Wat gebeurde er in Nederland in de jaren van de stamboom…


1325

 • Onder leiding van Willem De Deken sluit de stad Brugge aan bij de opstand van de “Kerels” tegen de graaf van Vlaanderen (tot 1328).
  Graaf Lodewijk van Nevers van Vlaanderen wordt in Kortrijk gevangen genomen. Robrecht van Kassel wordt uitgeroepen tot ruwaard of regent van Vlaanderen. De laatste is een oom van Lodewijk van Nevers.

1355

 • Hertog Jan III van Brabant overlijdt kinderloos. Johanna Van Brabant (° 1322 +1406) wordt hertogin.
  Ze huwde in 1354 met Wenceslaus van Luxemburg (halfbroer van Karel IV van Duitsland), en schenkt de Blijde Inkomst in 1356.
  Door dit huwelijk wordt Luxemburg met Brabant verenigd.
  Hierdoor worden tal van toegevingen gedaan aan de Brabantse standen, en wordt beloofd om het gebied van Brabant en Luxemburg één te houden.
 • De pest. de zwarte dood, is 4 jaar gelden voorbij. Veel Joden kregen de schuld.

1365

 • Het land van Valkenburg wordt bij het hertogdom Brabant ingedeeld.

1380

 • Gent is met 50.000 inwoners één van de grootste steden van de 14de eeuw.
  Brugge telt op dat moment bijna 40.000 inwoners.

1383

 • 7 of 8 dec: hertog Wenceslas van Brabant overlijdt.
  Zijn weduwe Johanna zal zich vanaf dan met de Vlaamse politiek bezig houden, en voert een toenaderingspolitiek met Bourgondië.

1385

 • Door bemiddeling van Johanna van Brabant komt er een dubbelhuwelijk Bourgondië – Wittelsbach.
 • Jan Zonder Vrees van Bourgondië – oudste zoon van Filips de Stoute – trouwt met Margaretha van Beieren, dochter van Albrecht van Holland & Henegouwen.
 • Willem van Oostervant, oudste zoon van Albrecht van Holland, trouwt met Margaretha, dochter van Filips de Stoute.
 • 18 dec – vrede van Doornik: Filips de Stoute en de stad Gent komen tot een akkoord, dat bovendien gunstige voorwaarden oplevert aan Gent, op voorwaarde dat ze het verbond met Engeland opgeeft.

1386

 • Hertog Willem I van Gelre en Gulik begint een oorlog tegen Brabant. Het gaat hem in de eerste plaats om het bezit van een aantal kastelen in Opper-Gelre en de verovering van de stad Grave aan de Maas.

1394

 • Albrecht van Beieren wordt graaf van Holland (tot 1404), wegens krankzinnigheid van zijn broer Willem V.

 

 

Bron: Georges Brems, Wikipedia