Geschiedenis Rotterdam-3

Logo-stamboom

Geschiedenis Rotterdam (vervolg: Schiebroek)

Schiebroek is de wijk in Rotterdam waar Willem van Dam is geboren en opgegroeid (tot zijn 21ste)

Geschiedenis van Schiebroek

Broeck, Scyebroec, Scheybroek, zijn namen die in de loop der tijd zijn gegeven aan de wijk Schiebroek, gelegen aan de noordrand van Rotterdam. Het eerste deel ‘Schie’ zou afkomstig zijn van het kanaal dat in de 14e eeuw is gegraven van Delft naar Delfshaven. ‘Broek’ is afkomstig van de aanduiding van polderland. Veel is er niet bekend over de oudste geschiedenis van Schiebroek, alleen dat de naam ‘Broeck’ al in de 14e eeuw voorkwam.

 

Schiebroek 1750
Schiebroek 1750

Schiebroek was vroeger geen dorp, maar een buurtschap met her en der verspreid staande huizen. Als ‘geboortedatum’ van Schiebroek wordt 5 augustus 1772 aangegeven. Toen is er namelijk octrooi verleend en is men begonnen om het eerste deel van de plassen in de Ambachtsheerlijkheid Schiebroek droog te maken. Deze werkzaamheden werden in 1779 afgerond.

Schiebroek Inpoldering 1771
Inpoldering 1771

Eerst werd er drooggemalen tussen de Schiebroekseweg (nu Kleiweg) en de Erasmussingel, die tot 1941 Achterweg heette. In dit gebied lag toen de kern van de Schiebroekse bebouwing. Overigens hoort dit gebied nu niet meer tot de huidige wijk Schiebroek! Na de bemaling kwamen op de eerste plekken die droog vielen, de boerderijen.

Schiebroek 1867
Schiebroek 1867

In de jaren 1854 en 1896 zonden vooral veehouders, boeren en kooplui van Schiebroek een rekest aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland met het verzoek om opgenomen te worden bij Hillegersberg. Met name de kooplieden hadden veel last van de tolheffing bij het begin van de gemeente (Juliana van Stolbergklaan – Straatweg). Van 1811 tot 1814 was Schiebroek verenigd met Overschie en Hogeban. In 1852 waren er plannen om Schiebroek en Overschie opnieuw aan elkaar te verbinden, maar dit ging uiteindelijk niet door. Wel hadden de twee gemeenten van 1850 tot 1854 dezelfde burgemeester.

Tot 1847 duurde het voordat er 22 huizen en 18 boerderijen waren die door 260 personen bewoond zouden worden. In 1920 waren er al 772 inwoners en door de komst van veel forensen steeg het aantal inwoners in 1926 naar 1600, en in 1932 tot 4100. Op 1 augustus 1941 werd Schiebroek door Rotterdam geannexeerd en bedroeg het aantal inwoners 8030.
Na de oorlog, in de jaren ’50, werd in het kader van de sociale woningbouw een groot aantal vierlaagsflats in het voorheen agrarische gebied neergezet. Met de invoering van het deelgemeentebestel werd de wijk onderdeel van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. In 2004 woonden er ruim 16.000 mensen.

 

Lees verder

Terug naar vorige pagina